ΜΠΡΑΝΙΔΗΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΜΠΡΑΝΙΔΗΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:999617344
Γ.Ε.ΜΗ.:038835105000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Παύλου Μελά
Διεύθυνση:ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 54
Τηλέφωνο:2310688189